U heeft het voornemen om vastgoed aan te kopen in Hongarije. Het is dan niet onverstandig om een officieel geregistreerd en daarnaast deskundig Nederlandstalig makelaarskantoor u in dit koopproces te laten begeleiden.

Vanaf de opening van de Hongaarse huizenmarkt in 1989 is de Hongaarse wetgeving continu in beweging geweest. Het kopen en verkopen van Hongaars onroerend goed aan niet-Hongaren afkomstig uit de Europese Unie wordt daarmee geleidelijk steeds eenvoudiger. Desondanks dient u op de hoogte te zijn van bepaalde valkuilen. De makelaars van Abszolutház Real Estate Service beschikken over de nodige juridische deskundigheid en zijn thuis in de Hongaarse cultuur. Beide zijn geen overbodige luxe voor het sluiten van een koop, zonder eventuele problemen achteraf.

 

Beperkingen voor niet-Hongaarse kopers

Hongaren kunnen onbeperkt vastgoed aankopen en verkopen. Zij kunnen elk huis op naam krijgen na aankoop. Voor de niet-Hongaar zijn er enkele beperkingen om in acht te nemen. De buitenlander kan binnen de bebouwde kom zonder beperking huizen of grond op naam laten zetten. Het gaat er daarbij niet om hoe het vastgoed in werkelijkheid in gebruik is, maar hoe het in het kadaster staat beschreven. Buiten de bebouwde kom gelden enkele beperkingen voor buitenlanders, waaronder dat de grond niet meer dan 6.000 vierkante meter mag zijn per perceel en niet aangemerkt staat als landbouwgrond. Het maakt niet uit hoe de grond gebruikt wordt, maar hoe het onroerend goed in het Hongaarse kadaster (Földhivatal) omschreven staat. De Hongaren zijn namelijk bang dat buitenlandse bedrijven massaal landbouwgrond opkopen en er niets meer voor Hongaars gebruik overblijft. Daarom gelden deze beperkingen voor niet-Hongaren. Onze makelaar die u tijdens het aan- of verkoop traject begeleidt, zal u wanneer nodig daarover informeren. Abszolutház Real Estate Service werkt niet mee aan het bewerken van juridische constructies om een illegale koop te bewerken.

 

Illegale aan- en verkopen van Hongaars vastgoed

Desondanks de wettelijke beperkingen die gelden bij de aan- en verkoop van Hongaarse huizen en grond door niet-Hongaren, kunt u in Hongarije de kans lopen vastgoed aangeboden te krijgen dat u als niet-Hongaar niet mag kopen. De verkoop van dergelijke vastgoed-objecten geschiedt door zogenaamde zakcontracten. Het vastgoed blijft op naam van een Hongaar staat, tot de dag komt dat de beperking die de ter naam stelling weerhoudt wordt opgeheven. Deze juridische constructie kan veel problemen geven. Recentelijk treedt de Hongaarse overheid daar hard tegen op. Straffen voor dergelijke illegale aankopen zijn, wanneer deze aan het licht komen, directe onteigening van het vastgoed en mogelijk een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar in een Hongaarse gevangenis. Wij benadrukken nogmaals nooit aan een dergelijke constructies te zullen meewerken.

Let op: Zowel Hongaren als niet-Hongaren kunnen u dergelijk vastgoed voor verleidelijk lage prijzen aanbieden. Recentelijk is het bekend geworden dat ook een aantal Nederlandstalige "makelaars" zich schuldig maken aan dit soort praktijken. Wij adviseren daarom met klemt dat u zich uitgebreid laat informeren door een officiële Hongaarse makelaardij en u zo nodig laat begeleiden bij het kopen van huizen en grond buiten de bebouwde kom.

Mocht u zelfstandig of via een andere makelaar een Hongaars huis of grond willen aankopen, is het mogelijk om door onze makelaars een waardepaling van het betreffende vastgoed te laten doen. Daarbij controleren wij tevens de kadastrale gegevens, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wanneer nodig kunnen wij een inschatting van de kosten voor een eventuele renovatie geven. U heeft na deze waardebepaling geen verdere verplichtingen naar ons toe en kunt het huis of grondstuk alsnog zelfstandig of desgewenst met een andere makelaar aankopen.